อัลบั้มรูป : ผลการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วันที่ 20 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557
1