อัลบั้มรูป : ค่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 20 ส.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาหาความรู้้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]