อัลบั้มรูป : คณะครูศึกษาดูงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี

วันที่ 19 ต.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการ นำตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวแทนหัวหน้าสายชั้น ศึกษาดูงานเพือนำมาประยุกต์บริหารงานหลักสูตรของสถานศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]