(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ค่ายวิชาการ DKD 2563
ค่ายวิชาการ DKD 2563

22 ม.ค. 2564 0 1,190

ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นางสาวทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และดร.อุเทน วางหา ขัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM Education ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการควา

จิตอาสากับ...พวกเรา ชาว DKD
จิตอาสากับ...พวกเรา ชาว DKD

22 ม.ค. 2564 0 1,259

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ร่วมกิจกรรม

ลอยกระทง DKD
ลอยกระทง DKD

22 ม.ค. 2564 0 1,018

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบบ นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี พร้อมด้วยชุมชน ร่วมประดิษฐ์กระทงและจำหน่าย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับส

DKD ร่วมใจใส่บาตร 5 ธันวาคม 2563
DKD ร่วมใจใส่บาตร 5 ธันวาคม 2563

22 ม.ค. 2564 0 691

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี คณะผู้บริหารเทสบาลเมืองกระทุ่มแบน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดให้ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานอเนกปร

1
^