ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี 2558

วันที่ 20 ม.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 478เด็กชายปฏิภาณ  แซ่เอี้ยว

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
คุณครูผู้ควบคุม คือ ครูอุเทน  วางหา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง