มอบรางวัลเด็กเรียนดี ประพฤติดี

วันที่ 25 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 394

รางวัลนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ตลอดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวเยาวลักษณ์ ไตรพุฒิคุณ 

ได้เข้าทดสอบ Pre-Entrance ได้รับคะแนนในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นางสาวจิรัชยา พรมนต์
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองรับรองเสนอชื่อ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ
“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11
ปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม
และสามารถมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ซึ่งจะเข้าฝึกและอบรมรอบสุดท้าย ณ โรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา
ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.62 ถึง 6 เม.ย.62


 

รางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดี ได้รับทุนการศึกษา


นายธนภัทร เทนสิทธิ์


นายณัฐพล คงวิจิตร


นางสาวพสิกา รุ่งช้าง


นางสาววิชุฎา ธิพันธ์


นายธีรพล แก้วม่วง

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการแข่งขัน1. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน 2. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา ผู้ผึกสอน3. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 8x50 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน4. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 5x80 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน5. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน6. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งเดี่ยว 200 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน7. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย วิ่งเดี่ยว 100,200,300 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558สนใจสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 0-3447-1686หรือ นายสมชาติ มารุ่งเรือง เบอร์โทร 08-1634-8410หรือ นาวาเอกภูพิพัฒน์ กุหลาบซ้อน เบอร์โทร 08-1616-8740