ผลการแข่งขันงานวิขาการทักษะวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 "สุพรรณบุรีวิชาการ'62

วันที่ 28 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 126

ผลการแข่งขันงานวิขาการทักษะวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 "สุพรรณบุรีวิชาการ'62
ระหว่างวันที่ 26-28มิถุนายน2562 ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
จำนวน 16รายการ เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ 4รายการ
ได้รับ  8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ  3 เหรียญทองแดง ดังนี้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Homepage ระดับชั้น ม.1-3
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)


รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.1-3
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฮูลาฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย


รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3


รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย


รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการต่อเลโก้ ปฐมวัย


รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานปฐมวัย


รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.4-6


รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6


รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3


รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3


รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6


รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3


รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3

 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการแข่งขัน1. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน 2. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา ผู้ผึกสอน3. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 8x50 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน4. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 5x80 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน5. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน6. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งเดี่ยว 200 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน7. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย วิ่งเดี่ยว 100,200,300 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558สนใจสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 0-3447-1686หรือ นายสมชาติ มารุ่งเรือง เบอร์โทร 08-1634-8410หรือ นาวาเอกภูพิพัฒน์ กุหลาบซ้อน เบอร์โทร 08-1616-8740