ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด

วันที่ 28 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 290

ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด 
จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ดี
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
๑.เด็กหญิงชนิกานต์ มรรคเจริญ ป.๔/๒
๒.เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงแก้ว ป.๕/๕
๓.เด็กหญิงรณิดา พิมดีป.๖/๕

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.เด็กชายมงคล จีนจิต ชั้น ม.๑/๑
๒. เด็กหญิงณัฏฐา อนันตชัยมนตรี ชั้น ม.๑/๑
๓. เด็กหญิงธัญชนก เงินคำชั้น ม.๒/๑


ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวปาริฉัตร สารพัฒน์
นางสาวนุชนาฎ กุลภัทร์แสงทอง
นางสาวจารุวรรณ ชุมปัญญา
นางสาวอัญญารัตน์ ภู่ทอง
 

***นักเรียนของเราได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการแข่งขัน1. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน 2. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา ผู้ผึกสอน3. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 8x50 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน4. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 5x80 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน5. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน6. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วิ่งเดี่ยว 200 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน7. กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย วิ่งเดี่ยว 100,200,300 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนิต ปรีเปรมโอน ผู้ฝึกสอน
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558สนใจสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 0-3447-1686หรือ นายสมชาติ มารุ่งเรือง เบอร์โทร 08-1634-8410หรือ นาวาเอกภูพิพัฒน์ กุหลาบซ้อน เบอร์โทร 08-1616-8740