ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ 29 เม.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 182
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ  
       1. วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
       2. เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 0-3447-1686

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล/อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หมายเหตุ สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 (ไม้สัก) ชั้น 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อการรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมปีที่ 5 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2556