ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และสื่อเสริมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 23 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 173

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศประกวดราคา (ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และสื่อเสริมการเรียนรู้ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดแนบท้าย (รายการหนังสือ 2563)
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล/อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หมายเหตุ สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 (ไม้สัก) ชั้น 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อการรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมปีที่ 5 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2556