(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

สิทธิเสรีภาพ

สิทธิเสรีภาพของมนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นทุกคนเรานั้นมีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆนานาที่มีอยู่บนโลกใบนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นควรมีข้อโต้แย้งและความเหมาะสมเพื่อที่จะหาทางออกและแนวทางแก้ไขปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้อยู่ในจุดศูนย์กลางต่างๆที่เรานั้นที่มันดีที่สุดและในบางครั้งสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่มันดีที่สุดก็เป็นได้แต่สิ่งที่ไม่ดีที่สุดก็อาจจะเป็น https://bit.ly/3x6YhPc สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เรื่องราวเหล่านี้นั้นก็อยู่แล้วแต่ว่าบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะคิดคำนวณแบบไหนแต่ความคิดของคนเรานั้นไม่มีความคิดถูกผิดแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่ควรดังนั้นในประเทศนั้นการที่เรามีสิทธิเสรีภาพต่างๆหรือแม้แต่ความคิดเห็นนั้นก็ถูกปิดกั้นตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนตาดำๆไม่มีปากเสียงกับสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการควบคุมและกำหนดไว้แต่แม่นอนคำว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่าประชาชนที่ถูกปากก็เหมือนกับการที่พวกเขานั้นระยะทางไปไม่มีทางต่อสู้เพราะว่าตามจริงๆแล้วประชาชนนั้นไม่มีอำนาจหรือแม้แต่อาวุธในการต่อสู้ผู้ที่มีอิทธิพลอยู่แล้วมีเพลงปากเสียงเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้แต่ในปัจจุบันซึ่งตอนนั้นกับตายจากล้มหายตายจากไป
01 มิ.ย. 2565 0 81
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^